Strategie společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o.

Když si slovo strategie najdeme ve slovníku cizích slov, přeložením zjistíme jeho význam. Strategie = dlouhodobý záměr činnosti k dosažení určitého cíle.

Rozborem překladu se dostaneme k podstatě věci, a to je cíl každého snažení. Činnost každé teplárenské společnosti je jasná, dodávat všem odběratelům tepelnou energii ve formě vytápění objektů a výroby teplé užitkové vody. Slovo „dlouhodobý záměr“ v sobě obsahuje promyšlení variant výroby a dodávek, následující postup řešení, způsob plánování a realizace s cílem spokojený zákazník i výrobce.

Cílem společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. je na prvním místě rozumná a přijatelná cena. Zde úmyslně neuvádím cenu za jednotku tepelné energie, kterou všichni známe jako gigajoule. Převážnou většinu cen všech výrobků, a to je i tepelná energie, není možné odtrhnout od vyrobeného, dodaného a prodaného MNOŽSTVÍ. Cenu bych v našem případě chápal jako jednotkovou, fakturovanou výrobcem a násobenou odebraným množstvím, které si může každý odběratel regulovat podle své potřeby. Proto by měli všichni odběratelé začít u sebe a položit si otázku : Je množství, které odebírám, optimální ? Mohl bych odebírat méně při stejné spokojenosti ? Udělal jsem již všechna opatření, abych odebíral méně a byl spokojen? Nebo jsem na hraně odběru a další mé opatření v rámci úspor povedou k mému strádání? Pokud nemám další možnosti úspor, tak se dostávám k jednotkové ceně tepelné energie, za kterou si své odebrané množství nakupuji od teplárenské společnosti, a to v gigajoulech (GJ) - 1GJ = 277,8 kWh. Zde si mohu položit další otázku : Jsem schopen nebo mám možnost své potřebné množství energie vyrobit nebo koupit někde levněji? Tuto oblast se pokusím rozebrat v odstavci cena.

Teď zpátky ke strategii společnosti. Teplárenství Tanvald s.r.o. dodává tepelnou energii ke všem odběratelům až na práh odběrného místa, to znamená, že jednotková cena obsahuje všechny náklady počínaje výrobou, dopravou k odběrateli, investicemi spojenými s pořízením objektových předávacích stanic a jejich provozních nákladů. Zde bych rád upozornil naše zákazníky, že průměrná celoroční cena 1 GJ v roce 2009, za kterou teplo nakupovali, byla 521,06 Kč/GJ + 10% DPH = 573,16 Kč/GJ. Abychom mohli tuto cenu dále porovnávat, tak ji přepočtu na cenu za 1 kWh (573,16:277,8 = 2,063 Kč/kWh). Pro rok 2010 byla cenová kalkulace upravena tak, aby výše odpovídala průměrné ceně roku 2009. Zatím se daří jeji výši strategicky držet. (psáno 18.10.2010). Vše další o ceně najdete, když kliknete na odrážku cena.

Další důležité oblasti, které se Teplárenství Tanvald s.r.o. snaží v rámci strategie držet na vysoké úrovni, je plynulost dodávek, rychlá reakce na poruchy, případné havárie, úprava provozu objektových stanic dle požadavků odběratelů a ekologie celé výroby.