Laboratoř

Článek si dovolím začít otázkou. Proč laboratoř, co na ní může odběratele tepelné energie zajímat? Pokusím se to vysvětlit.

Abychom mohli v jednotlivých domech dodávat tepelnou energii pro vytápění a výroby teplé užitkové vody, musíme uvolnit energii obsaženou v palivu a dopravit ji na místo odběru. Spálením paliva v kotli dojde k uvolnění a přeměně energie, obsažené v palivu, na energii tepelnou (teplo). Pro dopravu tepla k zákazníkovi používáme jako dopravní prostředek vodu, která do sebe teplo vstřebá a potrubními rozvody , za pomoci elektrické práce, dopravíme teplo do místa spotřeby. Každý dopravní prostředek, v našem případě voda, musí mít určité parametry. Kvalita a chemické složení vody snižují opotřebení kotlů, potrubních rozvodů a umožňují optimálně přenášet teplo až k odběrateli.Parametry pro teplonosné médium jsou stanoveny normou, jejich dodržování v naší kotelně kontroluje laboratoř.

Další důležitou náplní laboratoře je kontrola paliva. Laboratorním rozborem zjistíme, zda dodané palivo odpovídá jakostním listům dodavatele, kontroluje se obsah energie v palivu a výše nežádoucích chemických látek. Spálením se chemické látky uvolní a jsou vypouštěné do ovzduší. Jejich množství je zpoplatněno (poplatek do Státního fondu životního prostředí), jde o oprávněnou nákladovou položku zařazenou mezi proměnlivé náklady.

Nyní závěrečná odpověď na otázku proč laboratoř. Informace získané laboratorními rozbory zkvalitňují , zpřesňují obsluhu, šetří náklady a tím ovlivňují cenu tepelné energie.

Odběratelům, kteří jsou zároveň vlastníky objektových a bytových rozvodů, které jsou plněny přepouštěním teplonosného média (vody) z primérní části rozvodů do jejich sekundárního okruhu, přináší výhodu kvalitního média. Jako informaci uvádím, že cena 1 m¬3 topné vody stojí cca 500,- Kč.

V závěru si dovolím nabídnout služby naší laboratoře široké veřejnosti.
Za dobré ceny nabízíme

  • Rozbor topné vody a návrh úpravy topné vody pro rodinné domy
  • Služby pro akvaristy
  • Zjištění výhřevnosti, procenta síry u pevných a kapalných paliv