Cena všeobecně     •     Cenová historie     •     Cena současná     •     Cenové zajímavosti
 

Cenové zajímavosti

Nejdříve několik údajů , které nám umožní porovnat náklady na 1 m² vytápěné plochy včetně dodávky TUV (teplé užitkové vody), náklady na měrný byt a to jak v technických jednotkách (GJ), tak i v penězích (Kč).

obdobírok199619992002200520082009
bytypočet164916491682171217121712
vytápěná plocham2780067800678778797148018080180
dodávka teplaGJ/rok1073817742768499684615649155027
měrný byt-plocham247,347,346,846,5646,8346,83
měrný byt-spotřebaGJ/rok65,1246,9540,7403332,14
měrný byt-nákladyKč s DPH/rok162261453615589159451928218378
Cena za 1 GJKč s DPH249,16309,64383,04383,04584,24571,78
obdobírok 2010 2011
bytypočet 1712 1712
vytápěná plocham2 80180 80180
dodávka teplaGJ/rok 56715 47898
měrný byt-plocham2 46,83 46,83
měrný byt-spotřebaGJ/rok 33,12 27,98
měrný byt-nákladyKč s DPH/rok 17199 15609
Cena za 1 GJKč s DPH 571,19 613,37

Další cenovou zajímavostí je porovnání v kWh.

V článku strategie společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o jsem přepočítal prodejní cenu tepelné energie 571,19 Kč/GJ včetně DPH roku 2009 a prodejní cenu 613,37 Kč/GJ včetně DPH roku 2011 a tomu odpovídající ceny za 1 kWh roku 2009 = 2,063 Kč, roku 2011 = 2,207 Kč včetně DPH. Jinými slovy odběratelé tepelné energie dodávané na vytápění a ohřev teplé užitkové vody nakupovali v roce 2009 1 kWh za 2,063 Kč a v roce 2011 za 2,207 Kč. Tato cena obsahuje veškeré náklady nejen palivo.

Tabulka porovnání ceny 1 kWh vyrobené z různých paliv, s cenou celkových nákladů na výrobu z CZT Tanvald

  rok 2009 rok 2011
- současná cena z CZT2,063 Kč/kWh 2,207 kWh
- palivo mazut (TTO)0,880 Kč/kWh 1,430 Kč/kWh
- palivo plyn (ZP)
střední odběr
0,880 Kč/kWh 1,076 Kč/kWh
- palivo plyn (ZP)
domovní odběr vypočítaný ze soukromé
faktury
1,215 Kč/kWh 1,426 Kč/kWh
- el.energie sazba pro tepelná čerpadla D56d
a jistič nad 25A do 32A se spotřebou
4200 kWh NT a 800 kWh VT
celoroční topný faktor 3,5
celoroční topný faktor 4
celoroční topný faktor 50,981 Kč/kWh
0,858 Kč/kWh
0,687 Kč/kWh1,121 Kč/kWh
0,981 Kč/kWh
0,785 Kč/kWh
- černé uhlí 1 tuna 2009 = 4100 Kč s DPH
1 tuna 2011 = 6 800 Kč s DPH
výhřevnost 24,9 GJ/t
účinnost spálení 85%0,697 Kč/kWh1,156 Kč/kWh
- hnědé uhlí 1 tuna 2009= 3000 Kč s DPH
1 tuna 2011 = 4 374 Kč s DPH
výhřevnost 15,3 GJ/t
účinnost spálení 85%0,830 Kč/kWh1,052 Kč/kWh
- dřevo listnaté suché
dodávka kulatina 4bm = 1 tuna 2009 = 1000 Kč
1 tuna 2011 = 1 200 Kč
výhřevnost 14,7 GJ/t
účinnost spálení 85%
0,288 Kč/kWh
0,345 Kč/kWh
- dřevo jehličnaté suché
dodávka kulatina 4bm = 1 tuna 2009 = 800 Kč
1 tuna 2011 = 1 000 Kč
výhřevnost 16,3 GJ/t
účinnost spálení 85%
0,207 Kč/kWh
0,260 Kč/kWh

Poznámka: jestliže porovnáme energetický obsah v kWh v různých palivech s cenou za 1kWh z CZT, tak porovnáváme neporovnatelné hodnoty. Měli bychom si říci : topím doma třeba zemním plynem, za 1 m3 zaplatím 15,059 Kč, z toho mně vyjde při 95% účinnosti cena za 1kWh 1,426 Kč. Rozdíl mezi CZT 2,207-1,426 = 0,781 Kč. Ročně potřebuji na otop svého domu a ohřev teplé vody 18 000 kWh = 65 GJ, při nákupu této energie z CZT zaplatím při cenách roku 2011 65 x 613,37 = 39 869 Kč, za ZP 18 000 x 1,430 = 25 668 Kč. Rozdíl činí 14 201 Kč. Ptám se, stačí mi tyto prostředky na ostatní náklady spojené s investicemi a provozem vlastní kotelny (pořizovací náklady, kotelna, komín, voda, elektrická energie, revize, prohlídky, opravy a další)? To jen tak pro zamyšlení, než prohlásím, že CZT je drahé.