Cena všeobecně     •     Cenová historie     •     Cena současná     •     Cenové zajímavosti
 

Cena současná

V roce 2009 byla průměrná roční cena za tepelnou energii 521,06 Kč/GJ bez DPH proměnné náklady 289,40 Kč = 55,54%, stálé náklady 231,66 Kč = 44,46%. Částku proměnných nákladů ve výši 289,40 Kč tvoří mazut 76,83%, zemní plyn 12,9%, elektrická energie 6,01 Kč a ostatní náklady 4,26%

Současná prodejní cena za GJ byla stanovena ve výši průměrné prodejní ceny roku 2009 – 521,00 Kč/GJ +DPH Zda tuto cenu udržíme, případně snížíme, bude možno spočítat až ke konci měsíce listopadu, kdy bude možno přesněji odhadnout prodej tepelné energie.

Pro doplnění informací, které si můžete na základě obsahu článků v jiných odstavcích odvodit, uvádíme (psáno 25.9.2010) že cena paliva TTO( mazut) stoupla od začátku roku již 2x, od 1.3.2010 o 6,3% a od 1.4.2010 o dalších 5,6% .

Cena zemního plynu (komodity) je u středních odběratelů upravována měsíčně, úmyslně neuvádím zvyšována, může být i snižována. V letošním roce byla pouze zvyšována a od ledna do července stoupla o 16,83%.

Porovnatelný prodej tepelné energie pro bytové jednotky za 1-9/2009 = 40146 GJ a za 1-9/2010 = 41660 GJ.

Aktuálně v roce 2012

Nechávám úmyslně předchozí článek, který jsem napsal v roce 2009, aby bylo možnost porovnávat.

Současná prodejní cena platná od 1.1.2012 v Tanvaldě je 684,-Kč/GJ s DPH. Jedná se o cenu, kterou upravujeme většinou vždy v měsíci říjnu. Výše úpravy se odvíjí od skutečné výrob a prodeje tepelné energie. Prodejní cena byla stanovena na základě předpokládané výroby a prodeje. V předchozích letech s výjimkou roku 2011 byla prodejní cena vždy od října snížena.

V předchozím článku je napsáno, že průměrná roční cena v roce 2009 byla 521,06 Kč/GJ + DPH. DPH byla v tomto roce 9%, takže každý odběratel v roce 2009 zaplatil za odebrané teplo, jehož množství si  řídí sám svým chováním 567,95 Kč/GJ x odebrané množství tepelné energie v GJ.

V roce 2010 byla průměrná roční cena 515,64 Kč + DPH. Od 1.1.2010 bylo DPH zvýšeno z 9% na 10%, takže každý odběratel nakoupil 1 GJ tepelné energie za 567,20 Kč x odberané množství. Zvýšení DPH a stoupající cena paliv byly v roce 2010 pokryty snížením nákladů na plánované opravy, nákladů na investice a zisku společnosti; řešení, které vede do záhuby.

V roce 2011 byla průměrná roční cena 554,45 Kč/GJ + DPH. Výše DPH zůstala na úrovni roku 2010, to je 10%, takže každý odběratel koupil 1 GJ tepelné energie za 609,89 Kč s DPH x odebrané množství tepelné energie. Zvýšení ceny oproti roku 2010 o 42,69 Kč/GJ, to je 7,52%, bylo způsobeno zvýšením ceny paliv, u mazutu o 21,05% a zemního plynu o 13,47 %. Jako perličku ještě uvedu, že hrubý zisk v roce 2011 činil  z prodeje tepelné energie 2 324,03 Kč.

V roce 2012 došlo ke zvýšení DPH z 10% na 14% a k dalšímu navyšování ceny paliv (hlavně mazutu). Valná hromada společnosti na základě předchozích hospodářských výsledků schválila prodejní cenu pro rok 2012 ve výši 600 Kč/GJ + DPH, to je 684 Kč/GJ s DPH.

Když porovnáme ceny bez DPH  rok 2009 = 521,06 Kč/GJ a rok 2012 = 600 Kč/GJ, tak došlo ke zvýšení o 78,94 Kč/GJ, to je 15,15%. Toto zvýšení bez úsporných opatření nepokryje ani zvýšenou cenu paliv za stejné období.

Když porovnáme ceny s DPH rok 2009 = 567,95 Kč/GJ s cenou současnou prodejní roku 2012  684,- Kč, tak došlo ke zvýšení o 116,05 Kč/GJ, to je 20,43%.
Rozdíl mezi cenou s DPH a bez DPH, který jde do státní pokladny je 37,11 Kč.

Závěrem si neodpustím ještě jeden výpočet : za rok 2011 byla v Tanvaldě měrná spotřeba tepelné energie na 1 byt (vytápění+teplá užitková) 27,98 GJ x 37,11 Kč = 1038,33 Kč/měrný byt.

Pokud bude spotřeba na měrný byt stejná jako v roce 2011, tak každý odběratel v roce 2012 zaplatí do státního rozpočtu  o 1038,33 Kč více než v roce 2011. (Měrný byt v Tanvaldě = 47,3m2). Pokud má byt menší plochu, zaplatí méně, pokud větší, tak více.

Kompletní informace získáte propojením tohoto článku s článkem Cenové zajímavosti.