Cena všeobecně     •     Cenová historie     •     Cena současná     •     Cenové zajímavosti
 

Cenová historie

Společnost Teplárenství Tanvald s.r.o. zahájila svoji činnost od 1.1.1996, proto předkládáme tabulku cenové historie od roku 1996. Aby tato tabulka měla nějakou výpovědní porovnatelnou hodnotu, byla zpracována jako vztah „skutečné jednotkové ceny tepelné energie včetně DPH, odebraného-prodaného množství tepelné energie v GJ bytovými jednotkami a průměrnou roční inflací stanovenou Českým statistickým úřadem.

rokcena tepla
Kč/GJ s DPH
dodávka-prodej
tepla v GJ/rok
inflace dle ČSÚ
roční %
výše DPH
%
1996249,16107 3818,8 5
1997258,8291 7638,5 5
1998285,3982 38510,7 5
1999309,6477 4272,1 5
2000335,1673 3163,9 5
2001356,4672 7404,7 5
2002383,0468 4991,8 5
2003384,5169 9100,1 5
2004389,3471 3042,8 5
2005398,6868 4611,9 5
2006465,3663 5782,5 5
2007507,0457 5532,8 5
2008584,2456 4916,3 9
2009571,7855 0271,0 9
2010 571,23 56 715 1,5 10
2011 613,65 47 898 1,9 10
2012       14